Hrvatsko tržište stručnih knjiga bogatije je za još jedan naslov. Riječ je o knjizi Edite Slunjski “Dječji vrtić – Zajednica koja uči”, u izdanju tvrtke Spektar Media d.o.o. iz Zagreba.

O autorici:

Edita Slunjski rođena je 30. 5. 1966. godine. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je nekoliko godina radila kao odgajateljica i pedagoginja u dječjim vrtićima. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je na temi „Integrirani predškolski kurikulum“ i doktorirala na temi „Stvaranje organizacije koja uči i sukonstrukcija predškolskog kurikuluma“. Docentica je na Odsjeku za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje „Kvalitativna istraživanja“, „Istraživanja u ranom odgoju“ i „Kurikulum ranog odgoja“. Objavila je 18 znanstvenih i 16 stručnih radova te 6 knjiga i priručnika. Kontinuirano unapređuje odgojno – obrazovnu praksu u nekoliko vrtića. Živi u Zagrebu, majka je devetnaestogodišnjeg sina Krešimira.

 

Iz recenzije:

dr. sc. Maja Ljubetić, doc. Filozofski fakultet u Splitu

U ovoj knjizi autorica vješto, jednostavno i razumljivo pretače suvremene znanstvene spoznaje, ali i veliko osobno praktično iskustvo u radu s djecom rane dobi i odraslima (odgajateljima, stručnim suradnicima) u poticajno, ponekad intrigantno, a nadasve zanimljivo štivo.
 …ova knjiga postaje stvarni dokaz da kvalitetan vrtić – zajednica koja uči, djecu priprema za život, a ne (samo) za školu…
 … uči nas i pozorno promatrati da bismo zaista vidjeli, pozorno slušati da bismo zaista čuli, pitati samo da bismo provjerili jesmo li dobro razumjeli i uključiti se onda kada je to poticaj, a ne smetnja. Ova knjiga potiče i poziva na dublje promišljanje i shvaćanje najprije sebe, a onda i shvaćanje svijeta oko sebe čiji su djeca najvredniji dio.

 
dr. sc. Arjana Miljak, red. prof., Odsjek za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Ovaj je priručnik izvrsna, kreativna sinteza prakse i teorije ranog odgoja u kojem autorica pokazuje da je vrstan stručnjak u poznavanju, ekspliciranju i prilagođivanju ove tematike potrebama suvremenog vrtića – zajednice koja uči, ili onog koji to nastoji biti.

… nastoji bauk teorijskog pristupa osvijetliti i rasvijetliti pokazujući da dobra, kvalitetna teorija nastaje iz dobre i kvalitetne prakse za koju su upravo važni odgajatelji, ne više kao izvršitelji nečijih teorijskih zamisli, nego kao neposredni stvaraoci i istraživači svoje odgojne prakse. Odgajateljima, roditeljima, ali i studentima ova knjiga može biti zanimljiv i vrijedan izvor znanja i spoznavanja ove problematike.

____________________________________________

 
Knjigu možete naručiti kod izdavača Spektar Media, telefonom na 01 3866 977 ili mailom na [email protected]
Cijena knjige je 245 kuna.