Interaktivne igre koje djecu uče abecedu i prepoznavanje riječi, mogu im pomoći na putu učenja čitanja i pripreme za školu. Angažman roditelja oko svladavanja osnova kao što je učenje slova i brojki dokazano pomaže razvoj djece kad je učenje u pitanju.

Umjesto da učenje slova prepustimo električnim igračkama ili video igricama, bilo bi idealno da sami djecu učimo abecedu i prepoznavanje riječi i to kroz jednostavne igre koje se lako mogu organizirati i pripremiti kod kuće.

Igre abecede

Napišite slova abecede na kartice ili na ploču za pisanje. Ako imate vremena, izrežite šarena i različita slova s kutija od žitarica, keksi i druge ambalaže. Idealno bi bilo kada bi imali barem tri seta abecednih slova za igranje ove igre.
Slova stavite u vrećicu ili ih rasporedite po podu tako da slovo bude skriveno s donje strane. Potom izvlačite kartice i formirajte riječi od odabranih slova. Vježbajte i glasovnu izvedbu na način da dijete glasno čita slovo po slovo svake složene riječi.

Kad god ste negdje izvan doma, tražite od djeteta da pronađe slova abecede. Primjerice, napišite listu namirnica za kupovinu po abecedi i potaknite dijete da prepoznavanjem slova i riječi na natpisima u trgovačkom centru pronađe odgovarajuću namirnicu. Napišite na papirić: kruh, meso, mlijeko, voće i usmjerite dijete na čitanje navigacijskih ploča iznad redova polica kako bi pronašlo odgovarajuću namirnicu na odgovarajućem odjelu. Kada ste pronašli kruh, neka dijete proba navesti još neke namirnice koje započinju s “k” ka što su keksi, kolači, kvasac.

Igre riječi

Izradite dva zasebna seta kartica s riječima. Na jednom setu neka budu imenice, a na drugom glagoli. Nasumice birajte kartice iz oba seta i kreirajte rečenice koristeći dobivene riječi zapisane na njima. Od dobivenih rečenica na kraju možete napraviti i kratku priču koja se lako pamti.

Napravite igru riječima koje opisuju osjećaje. Pronađite obiteljske fotografija s različitim izrazima lica fotografiranih članova obitelji, te pronađite odgovarajuću emociju tj. riječ koju ćete zalijepiti ispod fotografije. Primjerice, ispod fotografije na kojoj se smijete zalijepite riječ “sretna”. Potom djetetu postavljajte pitanja na koja mogu odgovoriti pokazivanjem prsta na odgovarajuću fotografiju. Pitanja neka
budu poput “Kako bi se osjećao da ti padne sladoled na pod?” ili “Kada vučemo psa za dlaku to ga boli i on je?”.

I na kraju, jedan od najboljih načina kako dijete naučiti slova i prepoznavati riječi je tako da mu čitate. Kako čitate slikovnicu, zamolite dijete da prstićem pokaže određeno slovo u riječi. Prije no što okrenete sljedeću stranicu, pitajte dijete što misli da će se sljedeće dogoditi.

Najvažnije je da znamo da ni najpredanija poduka od strane učitelja ne može nadoknaditi vezu koju roditelj ima sa djetetom. Kupljene igre mogu biti itekako kvalitetne i edukativne, no spomenute igre iz kućne radinosti ipak su u prednosti jer osim zajedničkog igranja, djeca s roditeljima mogu sudjelovati u samoj izradi igre tj. kartica, što je dodatna vrijednost u učenju i druženju.