Impressum

Glavna urednica:

Jelena Kovačić
E. jelena.kovacic@klinfo.hr
M. 091 754 9564

 

Kreativna urednica:

Jelena Brezovec
E. jelena.brezovec@klinfo.hr
M. 091 568 9307

 

Novinarke:

Mateja Krizmanić
E.
mateja.krizmanic@klinfo.hr

Adrijana Bakoš (trenutno na porodiljnom :-) )
E.
adrijana.bakos@klinfo.hr

Janja Čaisa
E. janja.caisa@klinfo.hr

Jelena Pervan
E. jelena.pervan@klinfo.hr

 

Voditeljica prodaje:

Bojana Krunić
E. bojana.krunic@klinfo.hr
M. 091 152 1654

 

Stručni suradnici:

Nataša Čičin – Šain, prof. defektolog, Kabinet Korneo
Stela Horvat, prof. rehabilitator, Kabinet Korneo
Stella Rožman, prof. logoped, Kabinet Korneo
Iskra Pejić, dipl. psiholog, Kabinet Korneo
Zvjezdana Jaić, odgojitelj i stručnjak za rad s potencijalno darovitom djecom, Kabinet Korneo
Vanja Cupek, dr.med.dent.
Lana Ćaleta Cupek, dr. med. dent.
Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh., nutricionist/pedijatrijska klinička dijetetičarka
Tomislav Kuljiš, Centar Prirodno roditeljstvo
Sandra Zjačić-Ljubičić, odgojitelj savjetnik
Kristina Bačkonja, dipl. psiholog, Centar Proventus
Tatjana Gjurković, dipl.psih., Centar Proventus
Jelena Vrsaljko, TA psihoterapeut / dipl. soc. radnik / NLP trener, Centar Proventus
Tea Knežević, dipl. psih., Centar Proventus
Ivana Čančar Antolović, bacc. physioth.
Maja Bonačić, magistra psihologije, terapeut igrom, NLP praktičar, Centar Proventus
Marija Eva Ugrina, magistra psihologije, apsolvent geštalt psihoterapije, Udruga Oblačić
Natalija Vrbas, mag.rehab.educ., Kabinet Korneo
Alma Džanović, mag.rehab.educ., Kabinet Korneo
prim.dr. Alemka Jaklin Kekez, pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Helena
Iva Palčić, dr.med, spec.pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Helena
Iskra Bolfek, dr.med.dent., Dental centar Gentle Touch

 

Programska podrška: Enfinita

Klinfo.hr postavljen je na mrežu 6. studenog 2008. godine
Učestalost objavljivanja: dnevno

Klinfo.hr prijavljen je u registar elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije.
Klinfo.hr upisan je u registar Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Klinfo.hr registrirani je žig pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo i WIPO-u

ISSN 1847-7100

 

Izdavač:

Evenio d.o.o.
Tehnološki park Varaždin
Zagrebačka 89
42000 Varaždin
T. 042 492 114
E. info@evenio.hr
W. www.evenio.hr
F
. Evenio Facebook Page

Sjedište: Dravska 5, Varaždin
Matični broj: 2397412
OIB: 69863470363
Radno vrijeme: pon-pet, od 9.00 do 17.00 sati