KLINFO klub

Kontakt

Klinfo.hr portal otvoren je za sva vaša pitanja i komentare te spreman na svaki oblik suradnje. Stoga nam pišite, predlažite nam nove teme i rubrike, hvalite nas ili kudite. Veselimo se svakom vašem pismu!

Za pitanja vezana uz portal i njegove sadržaje pišite nam na:
info@klinfo.hr

Za pitanja vezana uz oglašavanje i poslovnu suradnju pišite nam na:
oglasavanje@klinfo.hr

 

Kontakt podaci

Adresa:
Evenio d.o.o.
Dravska 5
HR 42000 Varaždin

MBS: 2397412
OIB: 69863470363

ISSN 1847-7100
Učestalost objavljivanja: dnevno

Račun u Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: 2484008 - 1104763506
IBAN: HR7624840081104763506
SWIFT: RZBHHR2X

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 070084826
Temeljni kapital: 21.000,00 uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Jelena Kovačić, Jelena Brezovec, Kristina Šoštar
Direktori: Jelena Kovačić, Jelena Brezovec

Pitaj stručnjaka Naša preporuka Prijatelji portala
Jeste li spremni za novi dizajn Klinfo.hr portala?
Daaa. Već bi vam bilo i vrijeme!
Da. Ovo je stvarno šareno.
Pa ne znam. Valjda... :-)
Ne. Meni je i ovako retro skroz ok.
Neee. Neka bude ovakav još sto godina.

Prijatelji portala